مهلت ثبت نام از طریق سایت به پایان رسیده است کسانی که موفق به پرداخت هزینه ثبت نام از طریق سایت نشده اند می توانند در محل کنگره با مراجعه به بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه خود اقدام نمایند.